Till kursen (7-9 + gymnasiet)

Välkommen till e-kursen Världen i klassrummet, som jag hoppas ska ge dig mycket inspiration till din engelskundervisning! Klicka på länkarna nedan eller på respektive flik i menyn ovan för att komma till de olika modulerna (du får tillgång till kursen så fort betalningen är registrerad). Varje modul innehåller en inspelad föreläsning och en pdf med klickbara länkar och frågor för reflektion, diskussion och utforskande. Börja gärna med Modul 1, som ger en introduktion till hela kursen.

OBS! Om du har problem med lösenordet kan det bero på att du inte använder Google Chrome som webbläsare. 

1. Introduktion till tematiskt arbete utanför lärobokens ramar

ParaplyI den första modulen får du exmpel på hur man kan tänka när man vill arbeta med engelska utifrån olika tematiska ”paraplyn” och genom att använda material utanför lärobokens ramar. Utgångspunkten är att man antingen kan ha en lärobok som stomme i undervisningen eller arbeta helt fritt utan lärobok.

2. Att jobba med litteratur, film och internet

BöckerDen andra modulen ger exempel på hur man kan jobba med litteratur, film och internet i undervisningen. Hur kan man tänka? Var hittar man material o.s.v.?

3. Språkträningsmaterial på webben

SpråkträningHär får du många tips på webbplatser där eleverna kan träna exempelvis hörförståelse och grammatik utifrån ett färdigt övningsmaterial. Många av sajterna har en tematisk ingång, så att du lätt kan koppla dem till ett specifikt tema. I andra fall utgår materialet mer från specifika färdigheter som man kan behöva träna på.

4. Autentiskt material på webben

NamnlösModul 4 handlar om hur vi kan använda autentiskt material från nätet, alltså sådant som inte är skapat just för språkundervisning, av olika slag i engelskundervisningen. Det kan t.ex. handla om mediasajter, informationssajter och pedagogiskt material för modersmålstalande elever. Du får många exempel på webbplatser, dels sådana med en ingång för flera olika teman, dels för några specifika teman.

5. Skapa och publicera

NamnlösI den här modulen ligger fokus på hur datorer och internet kan användas för att låta eleverna vara kreativa, genom att t.ex. skriva berättelser, blogga och spela in en podd. Du får också tips på hur du som lärare kan använda ett enkelt skärminspelningsprogram för att exempelvis göra egna genomgångar eller ge feedback till eleverna.

6. Referensverktyg på webben

NamnlösGenom att använda ordböcker på nätet kan eleverna få tillgång till ett mycket större material än vad en klassuppsättning tryckta böcker kan ge. Ordböckerna ger också möjlighet att lyssna på hur ord låter. Här får du exempel på olika ordböcker. Modulen innehåller också en introduktion till hur man kan använda stora databaser med autentisk text, s.k. korpusar, för att svara på språkbruksfrågor.

7. Kommunikation på webben

NamnlösI modul 7 får du exempel på några olika sätt att använda webben för att låta eleverna kommunicera med elever i andra klasser – i Sverige eller andra länder. Jag berättar också om erfarenheterna från ett eTwinning-projekt som jag deltog i för några år sedan.

8. Idéer för tematiska upplägg

Världen i klassrummetModul 1 handlade om hur man kan lägga upp ett tematiskt projekt, och sedan har övriga moduler gett exempel på material och aktiviteter som man kan ha användning för i ett sådant projekt. I den här modulen tittar vi närmare på boken Världen i klassrummet och några specifika tematiska områden där du får exempel på material och aktiviteter.

9. Jobba vidare

SpråklänkportalenKursens sista modul ger några exempel på ytterligare sätt att hämta inspiration till undervisningen i bok- och webbform, och avslutas med att ställa frågor om hur ni engelsklärare på din skola kan jobba vidare efter kursen.

 

Lycka till!
Maria Estling Vannestål