Till kursen (f-6)

Välkommen till e-kursen Världen i klassrummet, som jag hoppas ska ge dig mycket inspiration till din engelskundervisning! Klicka på länkarna nedan eller på respektive flik i menyn ovan för att komma till de olika modulerna (du får tillgång till kursen så fort betalningen är registrerad). Varje modul innehåller en inspelad föreläsning och en pdf med klickbara länkar och frågor för reflektion, diskussion och utforskande. Börja gärna med Modul 1, som ger en introduktion till hela kursen.

OBS! Om du har problem med lösenordet kan det bero på att du inte använder Google Chrome som webbläsare. 

1. Introduktion till tematiskt arbete utanför lärobokens ramar

ParaplyI den första modulen får du exmpel på hur man kan tänka när man vill arbeta med engelska utifrån olika tematiska ”paraplyn” och genom att använda material utanför lärobokens ramar. Utgångspunkten är att man antingen kan ha en lärobok som stomme i undervisningen eller arbeta helt fritt utan lärobok.

2. Att jobba med litteratur, film och internet

Böcker (f-6)Den andra modulen ger exempel på hur man kan jobba med litteratur, film och internet i undervisningen. Hur kan man tänka? Var hittar man material o.s.v.?

3. Språkträningsmaterial på webben

Tema kläderHär får du tips på webbplatser där eleverna kan träna exempelvis vokabulär och hörförståelse utifrån ett färdigt övningsmaterial. Många av sajterna har en tematisk ingång, så att du lätt kan koppla dem till ett specifikt tema (se även Modul 8, Idéer för tematiska upplägg). I andra fall utgår materialet mer från specifika färdigheter som man kan behöva träna på.

4. Autentiskt material på webben

Autentiskt material (f-6) - NewsModul 4 handlar om hur vi kan använda autentiskt material från nätet, alltså sådant som inte är skapat just för språkundervisning, av olika slag i engelskundervisningen. Det kan t.ex. handla om YouTube-klipp, mediasajter, sagor och berättelser eller pedagogiskt material för modersmålstalande elever. Du får konkreta exempel på webbplatser med exempel för några specifika teman (se även Modul 8, Idéer för tematiska upplägg).

5. Skapa och publicera

NamnlösI den här modulen ligger fokus på hur datorer och internet kan användas för att låta eleverna vara kreativa, genom att t.ex. skriva berättelser eller blogga. Du får också tips på hur du som lärare kan använda ett enkelt skärminspelningsprogram för att exempelvis göra egna genomgångar eller ge feedback till eleverna.

6. Drama, lek och spel

DramaAtt använda drama, lek och spel i undervisningen kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för lust och motivation hos eleverna. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på om du vill använda drama, och du får också många tips på dramaövningar, lekar och spel, både på nätet och helt vanliga där du inte behöver tillgång till datorer.

7. Kommunikation på webben

NamnlösI modul 7 får du exempel på några olika sätt att använda webben för att låta eleverna kommunicera med elever i andra klasser – i Sverige eller andra länder. Jag berättar också om erfarenheterna från ett eTwinning-projekt som jag deltog i för några år sedan.

8. Idéer för tematiska upplägg

Tema (f-6)Modul 1 handlade om hur man kan lägga upp ett tematiskt projekt, och sedan har övriga moduler gett exempel på material och aktiviteter som man kan ha användning för i ett sådant projekt. I den här modulen tittar vi närmare på några specifika tematiska områden där du får exempel på material och aktiviteter.

9. Jobba vidare

SpråklänkportalenKursens sista modul ger några exempel på ytterligare sätt att hämta inspiration till undervisningen i bok- och webbform, och avslutas med att ställa frågor om hur ni engelsklärare på din skola kan jobba vidare efter kursen.

Lycka till!
Maria Estling Vannestål